vị trí của bạn:Bảng xếp hạng giải bóng đá Big Ten > Hợp tác và trao đổi > Quản lý thị trường Cà Mau đã kiểm tra 66 vụ, phát hiện 7 vụ vi phạm hành chính
Quản lý thị trường Cà Mau đã kiểm tra 66 vụ, phát hiện 7 vụ vi phạm hành chính
ngày phát hành:2023-09-16 12:41    Số lần nhấp:127

(ThanhtraVietNam) - Đó là kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, thời gian tới lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát địa bàn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu - Ảnh: QLTT Cà Mau 

Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình xăng dầu trong cả nước liên tục tăng, giảm giá liên tục theo chu kỳ điều chỉnh. Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công thương, Tổng cục  Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng tăng cường công tác triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo. Quán triệt sự chỉ đạo các văn bản về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường quản lý,Hợp tác và trao đổi giám sát địa bàn, tổ chức thực hiện kiểm tra đột xuất và theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022.

Trong 8 tháng đầu năm, kiểm tra 66 vụ, phát hiện vi phạm hành chính 07 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà Nước là 138.911.575 đồng (trong đó: xử phạt hành chính 84.000.000 đồng, số lợi bất hợp pháp là 54.911.575 đồng). Hành vi vi phạm chủ yếu về điều kiện kinh doanh xăng dầu; không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định. Đã thực hiện tuyên truyền, ký cam kết 173 và dán số điện thoại đường dây nóng (hotline) 240 tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, thời gian tới lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường công tác quản lý, giám sát địa bàn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh, vận chuyển xăng dầu nhập lậu, xăng dầu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Các Đội Quản lý địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, trong hoạt động kinh doanh thực hiện cam kết không kinh doanh, buôn bán xăng dầu nhập lậu, giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; tuyên truyền các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; khuyến cáo đến người tiêu dùng các nguy cơ từ xăng dầu giả, kém chất lượng. Công bố công khai các cửa hàng xăng dầu vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết, giám sát, góp phần cùng các cơ quan chức năng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu./.